Ludzie

Kierownik projektu
dr inż. Katarzyna Rutkowska
kasia@if.pw.edu.pl

Doktoranci
mgr inż. Michał Kuczkowski
kuczkowski@if.pw.edu.pl
mgr inż. Kamil Orzechowski
kamil.orzechowski@hotmail.com

Magistranci

inż. Grzegorz Rybiński
rybinski.grzegorz@gmail.pl


Wypromowani

2010-2011: Li-Wei Wei, MSc

"Ocena stosowalności metody różnic skończonych w dziedzinie częstotliwości do opisu propagacji światła w ciekłokrystalicznych światłowodach fotonicznych/Assessment on the Applicability of Finite Difference Methods in Frequency Domain to Model Light Propagation in Photonic Liquid Crystal Fibers", praca dyplomowa wykonana w ramach projektu Erasmus Mundus Master

2011-2012: mgr inż. Kamil Orzechowski

"Wpływ nieliniowości optycznej na właściwości propagacyjne ciekłokrystalicznych światłowodów fotonicznych/Influence of nonlinear effects on propagation properties of photonic liquid crystal fibers", praca dyplomowa wykonana na Wydziale Fizyki PW (Zakład Optyki i Fotoniki)


 

Współpraca krajowa:

zespół prof. Tomasza Wolińskiego
Pracownia optyki światłowodowej, Zakład Optyki i Fotoniki, Wydział Fizyki PW

zespół prof. Romana Dąbrowskiego
Zakład Chemii, Instytut Chemii, Wydział Nowych Technologii i Chemii WAT

zespół dr. Pawła Mergo
Pracownia Technologii Światłowodów, Wydział Chemii UMCS

 

Współpraca zagraniczna:

Photonic Center of Excellence, Nanyang Technological University, Singapore
Prof. Perry Ping Shum

Center for Display Research, Department of Electronic and Computer Engineering, Hong Kong University of Science and Technology
Prof. Vladimir Chigrinov

Liquid Crystal Displays, CREOL, College of Optics and Photonics, University of Florida
Dr. Shin-Tson Wu