Rekrutacja

Kierownik projektu "Nonlinear Photonics Liquid Crystal Fibers", realizowanego w ramach programu Homing Plus FNP, zawiadamia o możliwości wykonania pracy magisterskiej, będącej częścią wspomnianego projektu. Niestety kierownik nie posiada już możliwości przyznania stypendium ze środków projektu. Warunki zakończonego na przełomie lutego i marca 2013 konkursu na stanowisko magistranta przedstawione są w dokumentacji konkursowej:

Link: warunki konkursu

Jeśli mimo wszystko jesteś zainteresowany wpółpracą z naszą grupą badawczą, prosimy o przesłanie swego zgłoszenia na jeden z poniższych adresów:

1) kasia@if.pw.edu.pl

2) Katarzyna Rutkowska, Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

lub za pomocą formularza:

Najlepiej w pliku .pdf. Maksymalny rozmiar pliku: 3MB.
Najlepiej w pliku .pdf. Maksymalny rozmiar pliku: 3MB.
Pola niewymagane:
Najlepiej w pliku .pdf. Maksymalny rozmiar pliku: 3MB.

Najlepiej w pliku .pdf. Maksymalny rozmiar pliku: 3MB.

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883".

Jednostka przedstawiająca ofertę stypendialną zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.